Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2013

zelkaa
0775 3e78
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viazrytyberet zrytyberet

July 05 2013

zelkaa
zelkaa
zelkaa
5871 57ed
zelkaa
5758 00a1 500
zelkaa
5608 d6b7
zelkaa
5571 d33b
Reposted byzrytyberet zrytyberet
zelkaa
Chodź, idziemy kraść powietrze.! 
zelkaa
5109 0b1e 500
zelkaa
5042 e13c 500
zelkaa
5006 c331 500
zelkaa
4977 2dac 500
zelkaa
4954 73c4
zelkaa
4925 23a7
zelkaa
4911 6023 500
zelkaa
4906 fe36 500
zelkaa
4895 3440 500

June 02 2013

zelkaa
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.
Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.
Reposted fromherside herside viamariewen mariewen
zelkaa
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
zelkaa
Twoje serce jest tam, gdzie ostatnia osoba, o której pomyślisz tuż przed snem.
Reposted fromnfading nfading viamariewen mariewen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl